När är det dags att byta rör?

post thumb
Byta Rör
by Andreas/ on 04 Sep 2021

När är det dags att byta rör?

Avlopps och vattenrör är nog inget du funderar på speciellt ofta, särskilt om de fungerar felfritt. Men som med allt annat, slits även dessa rör ut med tiden och kan behövas bytas ut. Det är ett omfattande projekt att byta rör och du kommer att få begränsad åtkomst till huset eller lägenheten under tiden som du håller på att byta stammar. Trots detta är det värt investeringen då det dels höjer värdet på bostaden och eftersom felaktiga rör kan leda till problem och även fuktskador.

Vanligaste orsakerna till byte av avloppsrör

Det finns olika anledningar till att avloppsrören bör bytas ut. Oftast när problem med avloppssystemet inträffar har det med korrosion, små sprickor eller otäta skarvar att göra. Korrosion är det vanligaste problemet som får rören att spricka och det brukar dessutom bli värre desto längre ner i huset du kommer. Därför börjar man oftast leta efter felen i källaren. Köldskador kan också orsaka läckor men då oftast bara om bostaden har stått tom ett tag.